Main Page
25 | 03 | 2018
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Login Form

ប្រកាសព័ត៌មាន
គណៈកម្មការ
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal

អធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 2
អន់ល្អ 

អធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

A_03-04-2014-14 A_03-04-2014-15
លោក សូមីនីរដ្ឋ
មុខតំណែង អធិការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
លេខទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៨៨៦ ៥៨៨
លោក ពុធ សំអឿន
មុខតំណែង អធិការរងគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
លេខទូរស័ព្ទ ០១៧ ៨៨២ ៨០៨
១ -តួនាទីៈ
អធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ជាអង្គភាពចំណុះអគ្គាធិការដ្ឋាន ដែលទទួលបន្ទុកការងារ​ត្រួត​ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ​​លើកិច្ចការ ប្រតិបត្ដិការ ការងារផែនការ និងគោលនយោបាយ  និងកិច្ចការទូទៅរបស់​អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។
២- ភារកិច្ចៈ
អធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យ ៖
   ក- ការអនុវត្ដបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   ខ- ការងារសន្ដិសុខផ្ទៃក្នុង ក្នុងបរិវេណអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   គ- បរិសា្ថនទូទៅក្នុងបរិវេណអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   ឃ- ការអនុវត្ដផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ៥ឆ្នាំ និងផែនការប្រតិបត្ដិប្រចាំឆ្នាំ
   ង- ការអនុវត្ដគោលនយោបាយរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   ច- ការអនុវត្ដបែបបទការងារទូទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   ឆ- បាតុភាពទំនាស់ផ្ទៃក្នុង ក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
   ជ- បំពេញការងារដោយឡែកផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់អគ្គាធិការ។