secretariat-27-7-2012_1

secretariat-27-7-2012_2

ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញប្រជុំការងារ ស្តីពីការណែនាំបឋមអំពីបទបញ្ជា
 ផ្ទៃក្នុង ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣

secretariat-27-7-2012_3

secretariat-27-7-2012_4