ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី៧បានដឹកនាំ គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការ​ ជួបសំណេះសំណាល់ជាមួយនិស្សិតកម្ពុជា​ ដែលកំពុងសិក្សា​ នៅសាធារណៈរដ្ឋសិង្ហបុរី​

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា ពុធ, 27 កញ្ញា 2017 02:03
16-08-2017-0-0-0-113 16-08-2017-0-0-0-114

នាវេលាម៉ោង១៨:៣០នាទី​ ថ្ងៃទី២៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ ព្រឺទ្ធសភា បានដឹកនាំ គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការ​ ជួបសំណេះសំណាល់ជាមួយនិស្សិតកម្ពុជា​ ដែលកំពុងសិក្សា​ នៅសាធារណៈរដ្ឋសិង្ហបុរី​ នៅភោជនីយដ្ឋាន​ Pan Pacific Orchard។