ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការ​ ជួបសម្តែងការគួសម និងស្តាប់នៅបទបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធអប់រំ​ និងគោលនយោបាយអប់រំថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅនៅប្រទេសសិង្ហបុរី​

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា ពុធ, 27 កញ្ញា 2017 01:49
16-08-2017-0-0-0-107
16-08-2017-0-0-0-108 16-08-2017-0-0-0-109

នាថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ ព្រឹទ្ធសភា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការ​ ជួបសម្តែងការគួសម និងស្តាប់នៅបទបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធអប់រំ​ និងគោលនយោបាយអប់រំថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅនៅប្រទេសសិង្ហបុរី​ ដែលមានកម្មវិធីអប់រំទំនើប​ សំបូរបែប​ និងស្របទៅតាមការអភិវឌ្ឍនៃសង្គ​ម​ និងសេដ្ឋកិច្ចនាថ្ងៃអនាគត ដោយលោកស្រី​ Liew Wei Li អគ្គនាយករងអប់រំ​ នៃក្រសួងអប់រំ នៅទីស្តីការក្រសួងអប់រំ ។​ ឯកឧត្តមប្រធាន បានសម្តែងការពេញចិត្ត​ចំពោះការដឹកនាំ​ និងគ្រប់គ្រងរបស់​ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំសិង្ហបុរី​។