គណ:ប្រតិភូគណ:កម្មការនីតិកម្ម​ និងយុត្តិធម៌​ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញចូលជួបពិភាក្សាការងារផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា ពុធ, 27 កញ្ញា 2017 01:57
16-08-2017-0-0-0-110
16-08-2017-0-0-0-111 16-08-2017-0-0-0-112

នៅថ្ងៃទី២៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៧​ វេលាម៉ោង៩:០០នាទីព្រឹក គណ:ប្រតិភូគណ:កម្មការនីតិកម្ម​ និងយុត្តិធម៌​ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលជួបពិភាក្សាការងារផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតុលាការរនៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ និងអញ្ជើញចូលរួមពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ នៅភោជនីយដ្ឋាន Chuan-Chom Bangkok។