ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទវគ្គស្តីពី ការស្រាវជ្រាវ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅវិមានព្រឹទ្ធសភា កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ ។

action_secreta1