លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី បានអនុសញ្ញាត ឲ្យលោកស្រី Bui Thi Dung អ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមបេសកកម្មអាស៊ី ចូលជួបសំដែងការគួរសម

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា ច័ន្ទ, 07 សីហា 2017 09:07
cc5 7 8 2017 1 cc5 7 8 2017 2

កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលាម៉ោង ១៥.០០ លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ប្រធាន គណ:កម្មការទី ៥ ព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជា- បារាំង បានអនុសញ្ញាត ឲ្យលោកស្រី Bui Thi Dung អ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមបេសកកម្មអាស៊ី ចូលជួបសំដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារស្តីពីការលើកកំពស់ភាសាបារាំង ក្នុងឪកាសលោកស្រី កំពុងធ្វើកម្មសិក្សានៅការិយាល័យហ្រ្វង់កូហ្វូនីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ។