លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី បើកកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សា​ស្តីពីការត្រៀម​រៀបចំវេទិការរបស់ក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា នៅភូមិភាគទី៨ខេត្តរតនៈគិរី

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា ច័ន្ទ, 07 សីហា 2017 03:10
c5 7 8 2017 1 c5 7 8 2017 2
c5 7 8 2017 3 c5 7 8 2017 4

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំ ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ប្រធានក្រុម ដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សា​ស្តីពីការត្រៀម​រៀបចំវេទិការរបស់ក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា នៅភូមិភាគទី៨ខេត្តរតនៈគិរី និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ​ នៅសាលប្រជុំគណៈកម្មការទី៥ព្រឹទ្ធសភា៕