លោកជំទាវ ជិន សុងីមបានអញ្ជើញ ចូលរួមជា គណៈអធិបតី ក្នុងពិធី សំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ក្រុង ស្រុក និងមន្ដ្រីរាជការខេត្តកែប

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា អាទិត្យ, 03 ធ្នូ 2017 04:08
photo 2017-12-02 23-59-37 photo 2017-12-02 23-59-38

ព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ជិន សុងីម សមាជិកាគណៈកម្មការទី៤ ព្រឹទ្ធសភា និងជា សមាជិកាក្រុម សមាជិក ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំភូមិភាគទី៥ បានអញ្ជើញ ចូលរួមជា គណៈអធិបតី ក្នុងពិធី សំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ក្រុង ស្រុក និងមន្ដ្រីរាជការខេត្តកែប ស្ថិតនៅរួមខេត្តកែប ។