22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ក្រុមសមាជិកទី២
កិច្ចប្រជុំក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្រុមទី២
Wednesday, 22 July 2015 09:46
team2-22-07-2015-1 team2-22-07-2015-2

ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្រុមទី២បាន បើកកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ុង ឫទ្ធី ប្រធានគណៈកម្មការទី៣ព្រឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង៩ នៅបន្ទប់ប្រជុំគណៈកម្មការទី៣ អគារF វិមានព្រឹទ្ធសភា


រូបភាព៖នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

 
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្រុមទី២ បើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សាលើ សេចក្ដីស្នើច្បាប់ និងសេចក្ដីព្រាងច្បាប់
Thursday, 09 October 2014 16:30
team2

នៅថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង១៥:០០នាទី៖ នៅសាលប្រជុំគណៈកម្ម-ការទី៤ ព្រឹទ្ធសភា ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្រុមទី២ បានបើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងមួយ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង ដើម្បីពិនិត្យ ពិភក្សាលើសេចក្ដីស្នើច្បាប់ សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដូចខាងក្រោមៈ
១-សេចក្ដីស្នើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៧៦ និងមាត្រាទាំងឡាយពី ជំពូកទី ១៥ថ្មី ដល់ជំពូកទី១៦ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
២-សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពីធីសារណាហ្គូយ៉ា ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលផលពីធនធានសេនេទិក និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ធនធានសេនេទិកដោយស្មើភាព និងសមធម៌ នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិ     ស្ដីពីជីវៈចម្រុះ ។
៣-សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពី វិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និង សិប្បកម្ម ។
៤-សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការ វប្បធម៌រវាងរដ្ឋាភិបាល នៃរដ្ឋជាសមាជិក នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង រដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី  ។

អត្ថបទ និងរូបភាព
លេខាធិការអមគណៈកម្មការទី៤ 


កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម