29 | 06 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
សមាជិកតាម ភូមិភាគទី៣
ភូមិភាគទី៣
ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន បានអញ្ជើញបន្តចុះពិនិត្យការសាងសង់អាគារសិក្សា ១ខ្នង នៅអនុវិទ្យាល័យព្រះពុទ្ធ និងពិនិត្យទីធ្លាសាលា
ថ្ងៃសុក្រ ទី23ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2017ម៉ោង15:15
09-06-2017-0-1-0-30 09-06-2017-0-1-0-30

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន ប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣ (ខេត្តកណ្តាល) បានអញ្ជើញ បន្តចុះពិនិត្យការសាងសង់អាគារសិក្សា ១ខ្នង នៅអនុវិទ្យាល័យព្រះពុទ្ធ និងពិនិត្យទីធ្លាសាលា ដើម្បីត្រៀមចាក់ដីបំពេញនៅក្នុងសាលា នៅឃុំព្រះពុទ្ធ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល៕


 
ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន បានអញ្ជើញបន្តចុះពិនិត្យការសាងសង់អាគារសិក្សា ១ខ្នង នៅអនុវិទ្យាល័យព្រះពុទ្ធ នៅឃុំព្រះពុទ្ធ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
ថ្ងៃពុធ ទី21ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2017ម៉ោង10:39
21-06-2017-0-1-0-1
21-06-2017-0-1-0-2 21-06-2017-0-1-0-2

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន ប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣ (ខេត្តកណ្តាល) បានអញ្ជើញបន្តចុះពិនិត្យការសាងសង់អាគារសិក្សា ១ខ្នង នៅអនុវិទ្យាល័យព្រះពុទ្ធ នៅឃុំព្រះពុទ្ធ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល៕

 
ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់ លេខាធិការក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៤ និងជាសមាជិកគណៈកម្មការទី១ ព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោក ជុំ ម៉ាំង និងក្រុមគ្រួសារ
ថ្ងៃសុក្រ ទី03ខែ​មីនាឆ្នាំ2017ម៉ោង15:39
region4-03-03-2017-1 region4-03-03-2017-1

នៅថ្ងៃ០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់ លេខាធិការក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៤ និងជាសមាជិកគណៈកម្មការទី១ ព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោក ជុំ ម៉ាំង និងក្រុមគ្រួសារ មកពីភូមិស្រែស្តៅ ឃុំមានជ័យ ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង អំពីសំណូមពរឱ្យជួយដោះស្រាយរឿងទំនាស់ដីធ្លី របស់គ្រួសារគាត់ ស្ថិតនៅក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។

 
ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន បានអញ្ជើញចុះ ពិនិត្យការសាងសង់អគារសិក្សាចំនួន ០១ខ្នង មាន ០៥ បន្ទប់ នៅអនុវិទ្យាលល័យព្រះពុទ្ធ ដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ក្រុម សមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគទី៣
ថ្ងៃពុធ ទី01ខែ​មីនាឆ្នាំ2017ម៉ោង15:10
rr3_1_3_2017_1 rr3_1_3_2017_2
rr3_1_3_2017_3 rr3_1_3_2017_4
rr3_1_3_2017_5 rr3_1_3_2017_6

ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន ប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣ (ខេត្តកណ្តាល) បានអញ្ជើញចុះ
ពិនិត្យការសាងសង់អគារសិក្សាចំនួន ០១ខ្នង មាន ០៥ បន្ទប់ នៅអនុវិទ្យាលល័យព្រះពុទ្ធ ដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ក្រុម
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគទី៣ (ខេត្តកណ្តាល) ដោយសម្រេចបាន ៦០ភាគរយ  នៅស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល៕

 
ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន បានអញ្ជើញចុះ ពិនិត្យការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ជាមួយអាជ្ញាធរស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅសាលាស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល
ថ្ងៃពុធ ទី01ខែ​មីនាឆ្នាំ2017ម៉ោង15:02
r3_1_3_2017_1 r3_1_3_2017_2
r3_1_3_2017_3 r3_1_3_2017_4

ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន ប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៣ (ខេត្តកណ្តាល) បានអញ្ជើញចុះ
ពិនិត្យការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ជាមួយអាជ្ញាធរស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅសាលាស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល៕

 
អត្ថបទ​ផ្សេងៗ​ទៀត...
« ចាប់ផ្ដើមមុន2345678បន្ទាប់ចុងក្រោយ »

ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 8 ទំព័រ
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម