20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
បោះពុម្ភ និងផ្សព្វផ្សាយ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី08ខែ​តុលាឆ្នាំ2013ម៉ោង15:15

ការិយាល័យបោះពុម្ភ និងផ្សព្វផ្សាយ

inf5 inf6

លោក ណេង ករុណា
ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ០១០ ៨៩៩ ៨៨៩

លោកស្រី ជួរ គឹមសេង
អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ០៨៩ ២៦៧ ៤៧៨

ក/តួនាទី

ការិយាល័យបោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ មានតួនាទីបោះពុម្ពរាជកិច្ច សារជូនពរ ប័ណ្ណជូនពរ ទិនានុលេខន៍ ប្រតិទិន សៀវភៅផែនការខែ ស្លាករថយន្តចេញ-ចូល ស្លាកសញ្ញាព្រឹទ្ធសភា ឯកសាររូបភាព ព្រឹត្តិបត្រខ្នាតតូច សៀវភៅច្បាប់ខ្នាតតូច ក្បាលលិខិត ចងក្រងសៀវភៅ និង ឯកសារផ្សេងៗរបស់ព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា អង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងសាធារណជន ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថានីយវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងសារព័ត៌មាននានា ចំពោះឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវផ្សាយ ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយក្នុងអង្គភាពនូវរាល់ឯកសារផ្សេងៗដែលទទួលបាន ពីក្រៅស្ថាប័ន។

/ភារកិច្ច

១-លើកផែនការ និងត្រៀមបោះពុម្ពឯកសារនានា

២-ចងក្រង និងផលិតឯកសាររបស់ស្ថាប័ន

៣-ផ្សព្វផ្សាយឯកសារទៅតាមអង្គភាពគោលដៅ

៤-ទំនាក់ទំនង និងសហការជាមួយនឹងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយនានា

៥-តាមដានឯកសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីវាយតម្លៃ និងកែលម្អ

៦-គ្រប់គ្រង និងថែទាំឧបករណ៍ បរិក្ខាររោងពុម្ពឲ្យដំណើរការបានល្អ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម