23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យគោលនយោបាយបុគ្គលិក
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 3
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី30ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2013ម៉ោង10:39
s-30-09-2015-5

ការិយាល័យគោលនយោបាយបុគ្គលិក

១.តួនាទី

ការិយាល័យគោលនយោបាយបុគ្គលិក មានតួនាទីរៀបចំកសាងគោល នយោបាយនានា សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពការងារជូនស្ថាប័ន និងរៀប​ចំ បែបបទ នីតិវិធី ការជំរុញលើកទឹកចិត្ត ជូនមន្រ្តីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។

២.ភារកិច្ច

ការិយាល័យគោលនយោបាយបុគ្គលិកមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

-សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរៀបចំកសាងគោលនយោបាយនានា សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក និងធនធាន​មនុស្ស

-សហការតាមដាន លើការអនុវត្តច្បាប់លក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ បទ បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍នានារបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

- សិក្សាស្រាវជ្រាវ បង្កើតគោលនយោបាយថ្មីៗ ឬ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោល​នយោបាយ​ដែល​មាន​ស្រាប់ជាធរមាន ដើម្បីជាប្រយោជន៏ដល់មន្រ្តី បុគ្គលិក និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា

- សម្របសម្រួល ផ្សព្វផ្សាយ និងសហការពិនិត្យ តាមដានការអនុវត្ត​គោល​នយោ​​បាយ

- ធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃការអនុវត្តគោល​នយោ​បាយ​​ ប្រចាំខែ​​ត្រីមាសឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ

-ការងារជំរុញ និងលើកទឹកចិត្ត ការតម្លើងឋានន្តរសក្កិថ្នាក់ និងផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយស​​ ដល់មន្រ្តីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

- ទំនាក់ទំនងជាមួយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង លើការងារស្នើសុំ គ្រឿង​ឥស្សរិយយសជូនដល់មន្រ្តីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា

-គ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ និងរៀបចំធ្វើតារាងស្ថិតិ ឯកសណ្ឋាន​ សញ្ញាស័ក្តិរបស់មន្រ្តី រាជការ

- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពេលមានស្ថានភាពប្រែប្រួល និងសហការរៀបចំបែបបទផ្តល់ឯក សណ្ឋានញ្ញាស័ក្តិដល់មន្ត្រី នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

-បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម