23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ន.ភូមិភាគ និងសមូហភាពដែនដី
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 2
អន់ល្អ 
ថ្ងៃពុធ ទី03ខែ​តុលាឆ្នាំ2012ម៉ោង08:39
នាយកដ្ឋានភូមិភាគ និងសមូហភាពដែនដី

pu_yan

ឈ្មោះ យួន យ៉ាន់
ប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០៩៧ ២០០០ ១៩៥
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

kea_tre

ឈ្មោះ គា ទ្រី
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៨១៣ ១៥២
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

Region-1jpg

ឈ្មោះ     ចេង ប៊ុណ្ណា
មុខតំណែងៈអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៧ ៦៦៩ ៨៥៦

Region-2

ឈ្មោះ     ឈុន វណ្ណារិទ្ធ
មុខតំណែងៈអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៧ ៦៦៩ ៨៥៦

region-10-1

ឈ្មោះ  សេង សត្យា
មុខតំណែងៈអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ​ ០៩៧ ៧៦៧ ៧៧៧៨

ក. តួនាទី
    
នាយកដ្ឋានភូមិភាគ និងសមូហភាពដែនដី មានតួនាទីផ្ដល់សេវាបច្ចេកទេស គតិយិត្តពាក់ព័ន្ធ​នឹងកិច្ចការវិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ ជូនសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រមទាំងរ៉ាប់រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងសម្របសម្រួលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំ​ភូមិភាគ។
ខ. ភារកិច្ច
    
នាយកដ្ឋានភូមិភាគ និងសមូហភាពដែនដី មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

១-ការងារតាមដានដំណើរការនីតិកម្មថ្នាក់ជាតិ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ
២-ការងារវិភាគ និងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ សេចក្ដីស្នើរច្បាប់ ឫបញ្ហានានា ​ដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
៣-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រមូលព័ត៌មាន និងចងក្រងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ ការវិវត្ត​ការងារ និងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
៤-ការងារទ្រទ្រង់សេវារដ្ឋបាល បច្ចេកទេស និងសម្រួលហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា​​ប្រចាំភូមិភាគ
៥-ការងារផែនការ និងកម្មវិធីការងារ
៦-ការងារបូកសរុប របាយការណ៍ និងកំណត់ហេតុ
៧-ការងារគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ការអនុវត្តវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផ្សេងៗ របស់មន្រ្តី-បុគ្គលិក
៨-ការងារផ្គត់ផ្គង់ និងសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិ
៩-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ៕ 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម