22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យសៀវភៅ
User Rating: / 4
PoorBest 
Thursday, 13 September 2012 09:25

ការិយាល័យសៀវភៅ

rosa

ឈ្មោះ កញ្ញា លី ហ្វារ៉ូហ្សា
មុខតំណែង ប្រអានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៩២ ១៩៥ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

sokney

ឈ្មោះ កញ្ញា ជា សុខនី
មុខតំណែង អនុប្រអានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៩៩ ៥០២ ៣៤២
អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ក-តួនាទី
ការិយាល័យសៀវភៅ ជាការិយាល័យជំនាញរបស់នាយកដ្ឋាន មានតួនាទីគ្រប់គ្រងសៀវភៅ និងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះសៀវភៅ ឯកសារនានា ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់លេខកូដនៃប្រពន្ឋ័គ្រប់គ្រងឯកសារ-សៀវភៅតាមវិធីសាស្ដ្ររបស់បណ្ណាល័យ ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សាធារណជន ដែលមកស្រាវជ្រាវបានឆាប់រហ័ស ។
ខ-ភារកិច្ច

- រៀបចំបញ្ជីលិខិតចូល ដើម្បីកត់ត្រាចំនួនឯកសារ-សៀវភៅអោយបានច្បាស់លាស់
- គ្រប់គ្រង និងរៀបចំចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារ-សៀវភៅតាម Dewey decimal classification (DDC)
- រៀបចំកាតាឡុកសៀវភៅ-ឯកសារ
-  រៀបចំរក្សាទុកសៀវភៅបំរុងសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់បណ្ណាល័យ ប្រកបដោយមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់ និងតាមនីតិវិធីបណ្ណាល័យ
- គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសៀវភៅក្នុងកម្មវិធី PMB (បណ្ណាល័យខ្ញុំ) និងទិន្នន័យឯកសារ-សៀវភៅ
- ពិនិត្យឯកសារ-សៀវភៅជាប្រចាំចៀសវាងបាត់បង់ និងខូចខាត
- រៀបចំអោយមានអំណោយសៀវភៅរបស់បណ្ណាល័យព្រឹទ្ឋសភាជូនដល់បណ្ណាល័យនានា និងស្ថានទូតក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
- លើកផែនការចំណាយជាតំរូវការជាក់ស្ដែងរបស់ការិយាល័យ
- សិក្សាស្រាវជ្រាវពីវិធីសាស្ដ្រថ្មីៗ ដើម្បីអនុវត្ដន៍ការងារ និង អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ
- ទទួលភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្នាន ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម