20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យសេវាអ្នកអាន
User Rating: / 1
PoorBest 
Thursday, 13 September 2012 09:05
ការិយាល័យសេវាអ្នកអាន
sokhunthy

ឈ្មោះ លោកស្រី ស៊ិន សុគន្ធី
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៩៧ ៥២២ ៣៣៣៣
អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

pisey

ឈ្មោះ កញ្ញា លី ពិសី
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ០១២ ៧១ ៨៣ ៨៦
អ៊ីម៉ែល  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ក.តួនាទី
ការិយាល័យសេវាអ្នកអាន មានតួនាទីបំរើសេវាឯកសារ-សៀវភៅជូនសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា មន្ដ្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន  និងសាធារណជនទូទៅ ប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព  ។
ខ.ភារកិច្ច

-ផ្ដល់សេវាឯកសារ និងសេវាខ្ចី សងជូនសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា មន្ដ្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន  និងសាធារណជនទូទៅ
-គ្រប់គ្រង និងរៀបចំកត់ត្រាបញ្ជីសៀវភៅជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស បារាំង និងភាសាផ្សេងៗទៀត
-គ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាន  បិទសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន និងរូបថតជូនសាធារណជន ហើយចងក្រងរក្សាទុកជាឯកសារ
-ពិនិត្យ និងរៀបចំសៀវភៅដាក់លើធ្នើរអោយមានរបៀបរៀបរយទៅតាមវិធីសាស្ដ្របណ្ណាល័យ
-រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ និង របៀបរៀបរយនៅក្នុងសាលអាន
-ថែរក្សាសៀវភៅ ឫឯកសារ និងសម្ភារៈការិយាល័យកុំអោយមានការបាត់បង់
-ផ្តល់សេវាបណ្ណាគារជូនសាធារណជន
-លើកផែនការចំណាយជាតំរូវការជាក់ស្ដែងរបស់ការិយាល័យ
-សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃសេវាបណ្ណាល័យដើម្បីបន្ដនិរន្ដភាពការងារ និងថែរក្សាសៀវភៅអោយបានគង់វង្ស
-បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម