23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 2
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី10ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2012ម៉ោង09:14
ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការ
sumetha

កញ្ញា ស៊ន សុមេធា
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 098​ 888 638
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

soda លោកស្រី សែម សូដា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 010 736 210

ក.តួនាទី
ការិយាល័យសហប្រតិបត្ដិការ ជាសេនាធិការរបស់នាយកដ្ឋាន ទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការសហប្រតិបត្ដិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ-អន្ដរជាតិដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទង  និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ ព្រមទាំងកៀងគរជំនួយជួយដល់ការងារបណ្ណាល័យ ។
ខ.ភារកិច្ច

-ទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ណាល័យក្នុងប្រទេស និងបណ្ណាល័យនៃសភាប្រទេសនានា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍
-ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការជាតិ ក្រសួង និងស្ថាប័ននានា ដើម្បីសុំឯកសារ-សៀវភៅដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយថ្មីៗ
-ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយស្ថានទូតនានា អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបង្កើនធនធានឯកសារ-សៀវភៅសំរាប់តំកល់ក្នុង បណ្ណាល័យ
-ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយដៃគូជាតិ អន្ដរជាតិ ដើម្បីកៀងគរជំនួយសម្ភារៈ ឯកសារ និងទស្សនកិច្ចសិក្សា
-លើកផែនការចំណាយជាតំរូវការជាក់ស្ដែងរបស់ការិយាល័យ
-ស្រាវជ្រាវ និងចងក្រងឯកសារតាមរយៈគេហទំព័រ នៃសហពន្ឋ័សមាគមបណ្ណាល័យអន្ដរជាតិ (IFLA)
-សិក្សាស្រាវជ្រាវពីវិធីសាស្ដ្រ និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីៗ ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការលើការងារបណ្ណាល័យ
-រៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីពីការងារកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ និងការអភិវឌ្ឍរបស់បណ្ណាល័យ
-បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម