24 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
chapter5/វិន័យការងារ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 3
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី05ខែ​តុលាឆ្នាំ2010ម៉ោង10:56


 

ប្រការ៥០

          អ្នករាជការគ្រប់រូបត្រូវ៖

          -គោរពអនុវត្តតាមច្បាប់ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ការណែនាំ និងការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួន

          -អនុវត្តការងារស្របតាមការពិពណ៌នា តួនាទីភារកិច្ចក្នុងមុខតំណែងរបស់ខ្លួន

          -ទទួលខុសត្រូវអំពីកិច្ចការ អំពើរបស់ខ្លួនដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងកិតិ្តយស

របស់ស្ថាប័ន។

ប្រការ៥១

          អ្នករាជការទាំងឡាយណា ដែលរំលោភច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ និង​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ។ ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ ត្រូវបង្កើតឡើងស្របតាមមាត្រា៥៦ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ។

ប្រការ៥២

          មិនត្រូវបានពិនិត្យអោយឡើងថ្នាក់ឡើយ ទោះបីជាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីតម្លើងថ្នាក់ហើយក្តី ចំពោះ៖

          -អ្នករាជការណាដែលឈប់ឥតច្បាប់អនុញ្ញាតចំនួន ១០ពេល ក្នុងមួយឆ្នាំ

          -អ្នករាជការណាដែលឈប់ចាប់ពី ៦០ពេលឡើងទៅ ក្នុងមួយឆ្នាំ គិតទាំងការឈប់មានច្បាប់ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត។

          ការឈប់នេះ មិនរាប់បញ្ចូលការឈប់ប្រចាំឆ្នាំ លំហែមាតុភាព និងឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលទេ។

ប្រការ៥៣

          អ្នករាជការដែលឈប់ឥតច្បាប់ចំនួន ១៥ថ្ងៃជាប់គ្នា គិតតែថ្ងៃធ្វើការ នឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារ លើកលែងតែអ្នករាជការនោះបានបង្ហាញពីមូលហេតុត្រឹមត្រូវ ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានពីក្រុមប្រឹក្សា-វិន័យ។

ប្រការ៥៤

          អ្នករាជការដែលមកដល់ការិយាល័យក្រោយម៉ោងរដ្ឋបាលកំណត់ ឬចេញពីការិយាល័យមុន ម៉ោងរដ្ឋបាលកំណត់ ត្រូវរាប់ថាមកយឺត ឬចេញមុនម៉ោង។

          ប្រធានការិយាល័យ ត្រូវតាមដាន កត់សំគាល់ និងទទួលខុសត្រូវអំពីករណីនេះចំពោះថ្នាក់-ដឹកនាំ និងអ្នកក្រោមឱវាទទាំងអស់។

ប្រការ៥៥

          អ្នករាជការដែលមកយឺតចំនួន ៣ដង ឬចេញមុនម៉ោងធ្វើការចំនួន ៣ដង ដោយពុំមានដំណឹង ក្នុងមួយខែ ឬឈប់ឥតច្បាប់ចំនួន ១ពេល ត្រូវទទួលការអប់រំតាមឋានានុក្រមជាលើកទី១។

          បើសិនជាអ្នករាជការនោះនៅតែប្រព្រឹត្តខុសដដែលៗទៀត នឹងត្រូវទទួលអប់រំតាមឋានានុក្រម ជាលើកទី២ ដោយអោយសាមីខ្លួនធ្វើកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាឈប់ធ្វើខុសទៀតហើយ។ កំណត់ហេតុនៃការអប់រំ និងកិច្ចសន្យានេះ ត្រូវបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស។

ប្រការ៥៦

          ក្រោយពីអប់រំ ២ដងហើយ បើអ្នករាជការនោះនៅតែមិនរាងចាលទៀត ត្រូវបញ្ជូនករណីនេះ ទៅលើតាមឋានានុក្រម ដើម្បីអប់រំឡើងវិញ មុននឹងបញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន។

ប្រការ៥៧

          អគ្គលេខាធិការ អាចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់។

ប្រការ៥៨

          ពេលចេញ-ចូល និងពេលបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃ អ្នករាជការទាំងអស់ត្រូវស្លៀកពាក់សមរម្យ និងត្រូវពាក់ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនជានិច្ច ហើយត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងជាធរមាន។

ប្រការ៥៩

          ក្នុងម៉ោងធ្វើការ អ្នករាជការទាំងអស់មិនត្រូវដើររហេតរហូត និយាយឡូឡា ឬធ្វើអ្វីដែលនាំ អោយរំខាន ឬប៉ះពាល់ដល់ការងារអ្នកដទៃឡើយ។ បើមានការចាំបាច់ត្រូវចេញពីកន្លែងធ្វើការ អ្នក-រាជការត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន ឬមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកគ្រប់គ្រង។

ប្រការ៦០

          ករណីមានការចាំបាច់ត្រូវបំពេញការងារក្រៅម៉ោងរដ្ឋបាល ឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក អ្នករាជការ ត្រូវមានលិខិតបង្គាប់ការ។

          ក្នុងករណីគ្មានលិខិតបង្គាប់ការ អ្នករាជការដែលមានការចាំបាច់បន្ទាន់ត្រូវចូលមកធ្វើការក្នុង បរិវេណព្រឹទ្ធសភា ត្រូវបង្ហាញលិខិតសំគាល់ខ្លួនអោយអ្នកយាម ហើយត្រូវកត់ឈ្មោះពេលម៉ោងចូល-ចេញ និងការងារដែលត្រូវបំពេញ ព្រមទាំងចុះហត្ថលេខាទទួលខុសត្រូវពេលចេញទៅវិញ។

ប្រការ៦១

          ត្រូវហាមជាដាច់ខាតដល់អ្នករាជការនូវប្រការដូចខាងក្រោម ៖

          ១- យកម៉ោងរដ្ឋបាល ឬសម្ភារ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ទៅប្រកបរបរផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗ

          ២- យកឥទ្ធិពល និងអំណាចនៅក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួនទៅប្រើ ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍

អ្វីមួយ ឬដើម្បីសំឡុតគំរាមកំហែងបំពានសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ

          ៣- ប្រកបមុខរបរណាដែលនាំអោយប៉ះពាល់ដល់កិតិ្តយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបស់អ្នករាជការ

៤- លបលួចមើល ឬរើកកាយឯកសារ ឬទៅឈរមើលអ្នកវាយកុំព្យូទ័រ ឬប្រើប្រាស់សម្ភារក្នុង

ការិយាល័យអ្នកដទៃ

៥- ចូលក្នុងកន្លែងភេសជ្ជៈ ឬកន្លែងរៀបចំអាហារ

៦- លេងល្បែងស៊ីសងក្នុងអង្គភាព និងបរិវេណស្ថាប័ន ល្បែង​(Game) និងរឿងអាសអាភាស

នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ

៧-សេពសុរា គ្រឿងញៀន គ្រឿងស្រវឹង ឈ្លោះប្រកែក ឬវាយតប់គ្នាក្នុងអង្គភាព និងបរិវេណ ស្ថាប័ន

៨- និយាយបំផ្លើសព័ត៌មានខុសពីការពិត ដែលនាំអោយប៉ះពាល់កិតិ្តយសរបស់បុគ្គល ឬ ស្ថាប័ន

៩- ប្រើទូរស័ព្ទលើតុនៅកន្លែងធ្វើការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំពោះការងារក្រៅផ្លូវការ

១០- ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការងាររបស់ស្ថាប័ន ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដែលបង្កអោយមានការ ប្រេះឆា និងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពមិនគប្បី ឬអាសអាភាសនៅក្នុងអង្គភាព និងស្ថាប័ន

១១- ផ្សព្វផ្សាយរាល់ខ្លឹមសារឯកសារនានា ឬធ្វើអោយធ្លាយព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នចេញទៅ ក្រៅ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីប្រធានអង្គភាព។

១២- ប្រកបមុខរបរបន្ថែមត្រួតលើមុខងារខ្លួនជាអ្នករាជការ ក្នុងករណីច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តី-រាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ មិនអនុញ្ញាត។

១៣- បើកបរខុសទិសចរាចរ ហួសល្បឿនកំណត់ (១០គ.ម/ម៉ោង) ប្រើស៊ីផ្លេ និងចតយាន ជំនិះ ឥតសណ្តាប់ធ្នាប់ខុសកន្លែងកំណត់

១៤- ប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីដទៃទៀត រួមទាំងការបំពានខាងផ្លូវភេទនៅទីកន្លែងធ្វើការ។

អំពើបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រការនេះ អាចបណ្តាលអោយអ្នករាជការទទួលទណ្ឌកម្មខាង​វិន័យណាមួយដែលមានចែងក្នុងប្រការ៦២ និង៦៣ នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះ ដោយមិនទាន់គិតដល់ ការចោទប្រកាន់ជាបទអាជ្ញា ដែលអាចកើតមានឡើងទៀតផង។

ប្រការ៦២

          ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យមានដូចតទៅ ៖

១-ទណ្ឌកម្មថ្នាក់ទី១

                   ក- ស្តីបន្ទោស

                   ខ- ស្តីបន្ទោសដោយមានចុះចំណាំក្នុងសំណុំលិខិតផ្ទាល់ខ្លួន

                   គ- ផ្លាស់ដោយបង្ខំតាមវិធានការខាងវិន័យ។

          ២-ទណ្ឌកម្មថ្នាក់ទី២

                   ក- លុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីតម្លើងថ្នាក់ បើសិនជាមានចុះឈ្មោះហើយ ឬមិនតម្លើងថ្នាក់

ក្នុងថេរវេលាមួយមានកំណត់លើសពី ២ឆ្នាំ

ខ- ដាក់អោយនៅទំនេរគ្មានបៀវត្សមិនអោយលើសពី ១ឆ្នាំ

គ- បន្ថយឋានន្តរសក្តិ ឬថ្នាក់ ១ថ្នាក់ ឬច្រើនថ្នាក់

ឃ- ដាក់អោយចូលនិវត្តន៍មុនកំណត់ ឬបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំ

ង- បណ្តេញចេញពីមុខតំណែងអ្នករាជការ។

ប្រការ៦៣

          នីតិវិធីនៃការអនុវត្តន៍ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យនេះ ត្រូវគោរពអនុវត្តតាមមាត្រា៤៨ ដល់មាត្រា៦១ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម