24 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
chapter2/សិទ្ធិរបស់អ្នករាជការ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 4
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី05ខែ​តុលាឆ្នាំ2010ម៉ោង10:36

ជំពូកទី២

សិទ្ធិរបស់អ្នករាជការ


 

ប្រការ២

          អ្នករាជការមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកដោយមានបៀវត្សដូចខាងក្រោម៖

ក​- ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ​ ​និងថ្ងៃបុណ្យនានា​ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់

ខ- ១៥ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលជារបបឈប់សម្រាករបស់អ្នករាជការ។​ ការឈប់សម្រាកនេះ ត្រូវ ចាត់ចែងដោយប្រធានអង្គភាពនីមួយៗតាមឋានានុក្រម ដើម្បីរក្សានិរន្តភាពការងារ។ ការឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំ អនុវត្តបានចំពោះតែអ្នករាជការណាដែលបានបំរើការងារគ្រប់ចំនួន១ឆ្នាំ។ ការឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំនេះ មិនត្រូវអោយហួសពីខែទី៣នៃឆ្នាំបន្ទាប់ឡើយ

គ- ៩០ថ្ងៃ សំរាប់អ្នករាជការជានារី នៅពេលលំហែមាតុភាព

ឃ- ១០ ថ្ងៃ សំរាប់អ្នករាជការជាបុរស​ នៅពេលភរិយាសម្រាលកូន

ង​- ៧ថ្ងៃ នៅពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ទាល់ខ្លួន

ច- ១០ថ្ងៃយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំ ពេលមានធុរៈចាំបាច់ក្នុងគ្រួសារជិតស្និទ្ធ មាន ឳពុកម្តាយ ប្តី ឬ ប្រពន្ធ កូន និងជីដូនជីតា​ (ស្លាប់ បុណ្យ…)

ឆ- ក្នុងករណីមានជំងឺ ត្រូវមានសំបុត្រពេទ្យបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់។

ប្រការ៣

          ការឈប់សម្រាកដទៃទៀតក្រៅពីចំណុច​ ក​ ខ​ គ ឃ ង ច និង ឆ​ ក្នុងប្រការ២ ត្រូវរាប់បញ្ចូល​ក្នុងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ១៥ថ្ងៃ។

ប្រការ៤

          អ្នករាជការដែលមានអតីតភាពការងារយ៉ាងតិចចំនួន ៥ឆ្នាំ មានសិទ្ធិសុំឈប់ទំនេរ​ដោយមិន​យកបៀវត្ស រយៈពេលសរុបទាំងអស់ចំនួន​ ៤ឆ្នាំ។ បែបបទ លក្ខខណ្ខ និងរយៈពេលនៃការឈប់នេះ ត្រូវកំណត់ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភា។

          អ្នករាជការមានសិទ្ធិសុំនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមបាន។ បែបបទនៃការស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើម ត្រូវកំណត់ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភា។

          ពាក្យសុំឈប់ទំនេរដោយគ្មានបៀវត្ស សុំនៅក្រៅតំណែង និងលំហែមាតុភាព ត្រូវដាក់អោយ​បានយ៉ាងតិច ៣០ថ្ងៃមុន ហើយនៅពេលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញ ត្រូវដាក់ពាក្យអោយបានមុន ៣០ថ្ងៃ​ដែរ។

ប្រការ៥

          អ្នករាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌពេញសិទ្ធិ ដែលបានបំពេញការងារអស់រយៈពេ​​​ល ២ឆ្នាំ អាចជា​បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងក្នុងការស្នើសុំតម្លើងថ្នាក់បៀវត្សទៅថ្នាក់បន្ទាប់។

ប្រការ៦

          អ្នករាជការម្នាក់ៗមានសិទិ្ធតវ៉ា នៅពេលដែលខ្លួនពុំបានឡើងថ្នាក់តាមវេនអតីតភាព។

ប្រការ៧

          អ្នករាជការមានសិទ្ធិបឹ្តងទៅតុលាការ បើសិនជាមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធាន​ស្ថាប័ន​​ ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ។

ប្រការ៨

          អ្នករាជការដែលជាបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសចូលក្របខ័ណ្ឌណាមួយ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា មានសិទិ្ធតវ៉ា បើសិនជាយល់ថា ការប្រឡងប្រជែងនោះមិនមានតម្លាភាព និងយុត្តិធម៌។

          ការតវ៉ា ត្រូវធ្វើទៅតាមឋានានុក្រមរបស់ខ្លួន។

ប្រការ៩

          អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អាចប្រើប្រាស់បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ដែលមានរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត ១ឆ្នាំ។

          ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវអនុវត្តតាមគោលនយោបាយស្តីពីការជ្រើសរើស​បុគ្គលិកជាប់​កិច្ចសន្យា​ និងបុគ្គលិកអណ្តែត។

ប្រការ១០

          អ្នករាជការអាចសុំបន្តការសិក្សារៀនសូត្រជាឯកជននៅក្នុងប្រទេស ឬក្រៅប្រទេសបាន​ បើសិនជាសាមីជនចង់បង្កើនចំណេះដឹង។​ នីតិវិធីនៃការសុំច្បាប់ ត្រូវអនុលោមទៅតាមប្រការ៤ នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះ។

 

 

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម