22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
Office of Content
User Rating: / 1
PoorBest 
Friday, 10 September 2010 08:34

ការិយាល័យមាតិកា

thara

លោក​ ឡេង សុខធារ៉ា
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ​ 092 383​ 366
អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

chenda

កញ្ញា មុំ ចិន្ដា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 098 867 783
អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ក-តួនាទី
ការិយាល័យមាតិកា ទទួលខុសត្រូវលើការងារផ្តល់អនុសាសន៍ និងធានា​រ៉ាប់រ៉ង​លើ​ទិន្នន័យ​​ថ្មីៗ​​របស់​ព្រឹទ្ធសភា ដែលត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ​តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត និងអ៊ីនត្រាណែត ឱ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវទាន់​ពេល​វេលា សម្របសម្រួល និងសហប្រតិបត្តិការជាមួយការិយាល័យគេហទំព័រ លើ​ការងារ​រៀបចំ​ផ្សព្វផ្សាយ (Publis-​hing) ព័ត៌មាន ។
ខ-ភារកិច្ច
១- ទំនាក់ទំនងជាមួយ សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា, គណៈកម្មការ, នាយកដ្នាន, ការិយាល័យ(CE) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងត្រួតពិនិត្យថា
មាតិកាថ្មី និងមាតិកាចាស់ ដែលចាំបាច់បង្ហោះ
២- ទំនាក់ទំនងជាមួយលេខាធិការដ្នានក្នុងគោលបំណងទទួលលិខិតអនុញ្ញាត្តចាំបាច់ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវមាតិកា
៣- រក្សាការតាមដានមាតិកាលើគេហទំព័រ ឲ្យដឹកថាមាតិកាណាដែលចន្លោះ ឫទំនេរ និងពិភាក្សាជាមួយ សមាជិក
គណៈកម្មការ, ការិយាល័យ នៃនាយកដ្នាន ដើម្បីឲ្យមានការរីកចំរើនមាតិកា
៤- ធ្វើកំណត់បង្ហាញ និងធ្វើស្ថិតិមាតិកាលិខិតបញ្ជូនទៅអគ្គលេខាធិការ ដើម្បីដាក់បញ្ចូលមាតិកាថ្មី​ដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយ
៥- ទទួលការងារផ្សេងទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ជូន។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម