19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ICT Department
User Rating: / 4
PoorBest 
Friday, 10 September 2010 08:27

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

ICT Department

somsavuth

ប្រធាននាយកដ្ឋាន
Director
 លោក សោម សាវុធ
Mr. Som Savuth

prak_dolin

Oum_Visal

អនុប្រធាន
Deputy Director
លោក ទេព ច័ន្ទសក្តាវុឌ្ឍ
Mr. Tep Chansakdavuth

អនុប្រធាន
Deputy Director

ឈ្មោះ សហ័ក ច័ន្ទតារា
Mrs. Sahak Chandara


អនុប្រធាន
Deputy Director

លោក ឡុង សុខា
Mr. Long Sokha (MPA)


អនុប្រធាន
ឈ្មោះ អ៊ុំ វិសាល
ទូរស័ព្ទ (855)60 333366
 អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

១-តួនាទី ៖

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា​ ជាសេនាធិការឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ ទំនងសាធារណៈនៃ អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ព្រឹ​ទ្ធសភា ទទួលបន្ទុក លើ ការងារផ្តល់សេវា ស្រាវជ្រាវព័ត៌មានវិទ្យា​ និងរៀបចំការ ងាររដ្ឋបាលឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធ ​រដ្ឋបាលព័ត៌មានវិទ្យា​ជូនស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា។

 

២-ភារកិច្ច ៖

-គ្រប់គ្រងលើដំណើរការងារទូទៅ​របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

-រៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ និងអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា

-ប្រមូលព័ត៌មាន ទិន្នន័យ​ និងឯកសារផ្សេងៗ​​របស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា​ ដែល​ត្រូវផ្សព្វផ្សាយ​លើគេហទំព័រ

-រៀបចំការងាររដ្ឋបាល​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា​ឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលព័ត៌មានវិទ្សា

-សហការ​ជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ​ ដើម្បីចងក្រងគោលការណ៍បទ​ដ្ឋាននានា​ សម្រាប់ធានា ដល់ការគ្រប់គ្រង​ និងអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មានវិទ្យា

-រៀបចំការងារចែករំលែកទិន្នន័យ​ ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនត្រាណែត (Intranet) លើបណ្តាញ​កុំព្យូទ័រនៅ ក្នុង​ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា

-ទទួលការផ្តល់សេវាកម្មវិធី Software ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងតម្រូវការ​របស់ស្ថាប័ន​ព្រឹទ្ធសភា

-តាមដានស្រាវជ្រាវ​លើកយោបល់អំពីរបកគំហើញបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីឲ្យសមស្រប​សំរាប់ស្ថាប័ន​និងជម្រើស ដំណោះស្រាយ

-រៀបចំផែន​ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង​ជាមួយនឹង​រដ្ឋសភា​និងរាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ តាមប្រព័ន្ធ (e-Parliament & e-Government)

-រៀប​ចំគោល​នយោបាយ​សន្តិសុខព័ត៌មាន​វិទ្យាដែលពាក់​ព័ន្ធនឹងការងារ​សម្ងាត់ និងការផ្តល់សេវា ព័ត៌មានវិទ្យា

-លើកផែនការបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា​ ជូនសមាជិក​សមាជិកា និងមន្រ្តីរាជការ​នៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

-កៀងគរនូវ​ជំនួយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​ និងអន្តរជាតិដើម្បីជួយនាយក​ដ្ឋានលើជំនាញ​ព័ត៌មានវិទ្យា

-រ៉ាប់រងលើការទំនាក់ទំនងជាមួយ​នឹងមជ្ឈមណ្ឌល​សកល​សម្រាប់ព័ត៌មាន​ក្នុងសភា (Global Center For ICT in Parliament )

-កសាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការប្រតិបត្តិ​ និងផែនការថវិកា​របស់អង្គភាព

-បំពេញភារកិច្ចដោយ​ឡែកតាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន​ និងថ្នាក់ដឹក​នាំ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម