23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យស្ទូឌីយោ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 3
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី19ខែ​មករាឆ្នាំ2012ម៉ោង10:53

ការិយាល័យស្ទូឌីយោ

       dena      

លោកស្រី ទឿង ឌីណា
ប្រធានការិយាល័យ ផលិតកម្ម
លេខទូរស័ព្ទៈ 076 639 0000
E-mail:


nut_khun

លោកស្រី នុត ឃុន
លេខទូរស័ព្ទៈ 012​ 47 42 42
អនុប្រធានការិយាល័យ ផលិតកម្ម
E-mail:

sokha

លោក រុន សុខា
លេខទូរស័ព្ទៈ 011 924 944
អនុប្រធានការិយាល័យ ផលិតកម្ម
E-mail:

03-12-2013-1

លោកស្រី មាស​ មុំ
លេខទូរស័ព្ទៈ 092​ 804 904
អនុប្រធានការិយាល័យ ផលិតកម្ម
E-mail:

១-រចនាសម្ព័ន្ធ

អង្គភាព​ស្ទូឌីយោ ដឹកនាំដោយ​ប្រធាន ០១រូប មាន​អនុប្រធាន​ជាជំនួយការ​ និង​មានការិយាល័យ ចំណុះចំនួន ០៣ គឺការិយាល័យ​របៀប ការិយាល័យ​ផលិតកម្ម​ និង​ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ។ ការិយាល័យនីមួយៗ ដឹកនាំដោយប្រធាន​ ០១រូប​ និង​មាន​អនុប្រធានជាជំនួយការ។

១-តួនាទី
ការិយាល័យស្ទូឌីយោ មានតួនាទីសម្របសម្រួល ចាត់តាំង ត្រួតពិនិត្យ និងកសាងឲ្យបានជាខ្សែវីដេអូ និងសម្លេងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ។
២-ភារកិច្ច
១- ថតរូបភាពវីដេអូ ក្នុងសាលប្រជុំពេញអង្គ សាលប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ សាលសិក្ខាសាលា និងទីកន្លែងផេ្សងទៀត ដែលអាចបញ្ចូលក្នុងស្ទូឌីយោបាន។
២- ត្រួតពិនិត្យ និងកាត់តរូបភាពវីដេអូ សម្លេង ព្រមទាំងខ្លឹមសារ រួចបំលែងទៅជាថាស CD, VCD រឺ DVD មុននឹងបញ្ជូនចេញ ផ្សព្វផ្សាយ រក្សាទុកជាឯកសារ ។
- គ្រប់គ្រង នឹងរៀបចំប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសម្លេង ។
- រៀបចំខ្លឹមសារ ( បើចាំបាច់ ) ដើម្បីអធិប្បាយលើរូបភាព ។
៥- ជួសជុលឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព​ និងសម្លេងព្រមទាំងទូរទស្សន៍ ។
៦-រៀបចំផែនការ និងកម្មវីធីការងារ ។
៧-ការងារធើ្វផែនការសេចក្តីត្រូវការសម្ភារៈ និងថវិកា ។
៨-បំពេញភារកិច្ចផេ្សងទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់អោយ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម