20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
នាយកដ្ឋានកិច្ចការនារី
User Rating: / 2
PoorBest 
Thursday, 19 January 2012 09:18

នាយកដ្ឋានកិច្ចការនារី

women-afair1

ប្រធាននាយកដ្ឋាន
លោកស្រី ស៊ិន សុជាតិ
Tel: ០១២ ៨៩៩ ៣៤១
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

gender-senate-3

woman2លោកស្រី    សាន  ចាន់ប្រស្នា
មុខតំណែងៈ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៦ ៩៦៩ ៣៩៦

លោក    ហេង ពុទ្ធារិទ្ធ
មុខតំណែងៈ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៧ ៩១៣ ១៨៧

១-រចនាសម្ព័ន្ធ

នាយកដ្ឋានកិច្ចការនារី​ ជាអង្គភាពមួយចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សេវាច្បាប់​ និង​សមូហភាពដែនដី នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។​ នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការ​នារី​ដឹកនាំ​ដោយ​ប្រធាន ១រូប និងមានអនុប្រធានជាជំនួយការ។​ នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការនារី​ ចែក​ចេញ​ជា​បួនការិយាល័យ។ ការិយាល័យ នីមួយៗ​ ដឹកនាំដោយប្រធាន​ ១រូប​ និង​មាន​អនុ​ប្រធានជាជំនួយការ។

 

២-តួនាទី និងភារកិច្ច របស់នាយកដ្ឋាន

២.១-តួនាទី ៖

នាយកដ្ឋានកិច្ចការនារី​ មានតួនាទីផ្តល់សេវា​ទ្រទ្រង់​ការងារ​ដល់​ក្រុម​សមាជិកា​ព្រឹទ្ធសភា​ និងផ្តល់ យោបល់លើអត្ថបទច្បាប់​ និង​បញ្ហានានា​ ដែល ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​ផល​ប៉ះពាល់ផ្នែក យេនឌ័រ ព្រមទាំងការងារស្ត្រី​ និងកុមារ​ ជូនសមាជិក​ សមាជិកា​ និងអគ្គ​លេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។

 

២.២-ភារកិច្ច ៖

នាយកដ្ឋានកិច្ចការនារី​ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

១-ការងាររៀបចំផែនការសកម្មភាពសំរាប់​ក្រុមសមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា។

២-សហការជាមួយគណៈកម្មការជំនាញ និង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ទូទាំងប្រទេស ​ដើម្បី ជម្រុញការអប់រំផ្សព្វ ផ្សាយច្បាប់ និងគោល​នយោបាយ​យេនឌ័រ​។ ៣-ការងារទំនាក់ទំនងជាមួយ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន​ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន​ រៀបចំ​ដំណើរ​បេសកកម្ម និងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់​ ក្រុមសមាជិក​នៅតាមភូមិភាគ។

៤-ការងារទំនាក់ទំនង​ជាមួយស្ថាប័នជាតិ ​និងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ​ការងារ​ស្ត្រី និង​កុមារ។

៥-ការងារសិក្សា​ ស្រាវជ្រាវ និង​ផ្តល់យោបល់​លើផល​ប៉ះពាល់​ផ្នែកយេនឌ័រ​នៃ​ច្បាប់ និង​គោល នយោបាយ​ផ្សេងៗ។

៦-ការងារតាមដាន ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់។

៧-ការងារសមភាពយេនឌ័រ។

៨-ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​មន្ត្រី​រាជការ​ជានារី​នៅក្នុង​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា។

៩-ការងាររៀបចំផែនការ កម្មវិធី​ការងារ សេចក្តីត្រូវការសម្ភារ​ ថវិកា​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រងសារពើភ័ណ្ឌ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាយកដ្ឋាន។

១០-ការងារបណ្តុះបណ្តាល​ធនធានមនុស្ស។

១១-ការងារគ្រប់គ្រង​ ការងារអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​ និង​គោល​នយោបាយ​ផ្សេងៗ។

១២-ការងារផ្សេងៗទៀត​ ដែលអគ្គនាយកដ្ឋាន​ប្រគល់ឱ្យ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម