22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
នាយកដ្ឋានពិធីការ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
User Rating: / 14
PoorBest 
Thursday, 19 January 2012 08:22

នាយកដ្ឋានពិធីការ​ និង​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ

pro-1

ឯកឧត្តម ឈឹម សុទ្ធគុណ
ប្រធាននាយកដ្ឋាន
012 879 139
pro-2 pro-3 pro-4 pro-5 pro-6

លោក យស សុខេមរិន
អនុប្រធាន
012 445 959

លោក កុយ ម៉ាលៃវីរៈ
អនុប្រធាន
012 57 77 09

ឯឧត្តម ទេព ចរិយា
អនុប្រធាន
089 883 345

លោកស្រី អ៊ុល មករា
អនុប្រធាន
097 888 48 98

កញ្ញា គង់ សុមនី
អនុប្រធាន
012 922 684

ក. តួនាទី
    នាយកដ្ឋានពិធីការ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជាអង្គភាពចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និង ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ទទួលបន្ទុកការងារពិធីការ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងការងារទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។
ខ. ភារកិច្ច
1>    ចាត់ចែងទទួល និងជូនដំណើរគណៈប្រតិភូជាតិ និងអន្ដរជាតិ
2>    ចាត់ចែងរៀបចំពិធីផ្លូវការជាតិ អន្ដរជាតិ ពិធីសាសនាទាំងក្នុង និងក្រៅស្ថានប័ន
3>    លើកគំរោងថវិកា ចាត់ចែងសំបុត្រយន្ដហោះ រៀបចំបែបបទសុំលិខិតឆ្លងដែន ទិដ្ឋាការជូនសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា និងមន្ដ្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ដែលត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្ម នៅក្រៅប្រទេស ។
4>    ទទួលបន្ទុកលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការទ្វេភាគីជាមួយសភាប្រទេសជាមិត្ដ និងក្រុមមិត្ដភាពសភា
5>    កសាងជំនួយស្មារតី  សន្ទរកថា បទអន្ដរាគម សំរាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
6>     ទទួលបន្ទុក ពង្រឹង ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយអង្គការសភាអន្ដរជាតិ-តំបន់ និងជាមួយដៃគូរ អភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ
7>    ទទួលបន្ទុក ពង្រឹង ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយអង្គការអន្ដរជាតិ-ជាតិ និងសង្គមស៊ីវិល
8>    ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងវាយតំលៃអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយទូទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ និងសាកលលោក
9>    ទទួលបន្ទុកជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជាតិ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឆ្នាំ២០១៥
10>    ទទួលបន្ទុកតាមដាននិងធ្វើកាវាយតម្លៃអំពីការអនុវត្ដកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាប្រទេស សមាជិកអាស៊ាន
11>    ទទួលបន្ទុកតាមដានការអនុវត្ដកាតព្វកិច្ចជាអន្ដរជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
12>    ចាត់ចែងបែបបទសមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងមន្ដ្រីរាជការចូលរួមមហាសន្និបាត ឬប្រជុំនៅក្រៅប្រទេស
13>    ចាត់ចែងរៀបចំពីធីលៀងសោយជន៍ជាផ្លូវការ មិនផ្លូវការជូនថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា    គណៈកម្មការ   និងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
14>    បកប្រែលិខិត និងឯកសារផ្សេងៗ ព្រមទាំងបកប្រែផ្ទាល់មាត់សំរាប់ជំនួបជាមួយភ្ញៀវអន្ដរជាតិ
15>    អមគណៈប្រតិភូទៅបំពេញបេសកកម្មក្រៅប្រទេសដើម្បីបំរើការងារបកប្រែនិងជាលេខាធិការឱ្យគណៈប្រតិភូ
16>    ទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យជាតិ-អន្ដរជាតិនិងក្រសួងពាក់ពន្ធ័ដើម្បីចូលរួមរៀបចំ ទិវាបុណ្យជាតិ-អន្ដរជាតិ និងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់
17>    ទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីរៀបចំពិធីចុះសួរសុខទុក្ខចែកអំណោយដល់ប្រជាជននិងពិធី ផ្លូវការដ៏ទៃទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងភ្ញៀវបរទេស បស់ព្រឹទ្ធសភាធ្វើទស្សនកិច្ច ។ 


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម