19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
អង្គភាពសន្តិសុខ
User Rating: / 2
PoorBest 
Wednesday, 18 January 2012 18:31

អង្គការលេខរបស់អង្គភាពសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា

S_23-04-204-1
ឯកឧត្តម ឡុង  វុធ្ធ   (ប្រធាន)(ទីប្រឹក្សា)
S_23-04-204-2 S_23-04-204-3
លោក ឡី ណាវី   (អនុប្រធាន) លោក ទូ សេង  (អនុប្រធាន)


១-រចនាសម្ព័ន្ធ

អង្គភាពសន្តិសុខ ជាអង្គភាពចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល​ ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ចំពោះ​ការងាររដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ អង្គភាពសន្តិសុខ​មានសេនាធិការ​ដ្ឋានមួយ​ ដែល​ដឹកនាំដោយ​ប្រធានសេនាធិការដ្ឋាន ០១រូប​ និង​មានសេនាធិការរង​ ០២រូប​ ជាជំនួយការ ។ សេនាធិការដ្ឋាន មានការិយាល័យសន្តិសុខ​ ០១ ​ចែកជា​ ០៣ផ្នែក​ គឺផ្នែកសរុប ផ្នែកសណ្តាប់ ធ្នាប់ និងផ្នែកសន្តិសុខ ។

 

២-តួនាទី និងភារកិច្ច

២.១-តួនាទី ៖

អង្គភាពសន្តិសុខ ជាអង្គភាពចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល ​និងហិរញ្ញវត្ថុ​ នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា ទទួលបន្ទុក​ការងារការពារ​សុវត្ថិភាព​ និងសណ្តាប់ធ្នាប់​ ជូនស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា ។

 

២.២-ភារកិច្ច ៖

អង្គភាពសន្តិសុខ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

-គ្រប់គ្រងកម្លាំងសន្តិសុខ ។

-គ្រប់គ្រងថែរក្សាសន្សំសំចៃទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ក្នុងអង្គភាព ។

-ឆ្លើយឆ្លងពត៌មានផ្ទៃក្នុងអង្គភាពសន្តិសុខ និង ជាមួយ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ ។

-ប្រជុំអប់រំកម្លាំងសន្តិសុខជាប្រចាំ ។

-ដោះស្រាយការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ ជាសេចក្តីត្រូវការ​ របស់​អង្គភាព​សន្តិសុខ ។

-រៀបចំកម្មវិធីប្រជុំធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែប្រចាំត្រីមាស​ ប្រចាំឆមាស​ និងឆ្នាំ​របស់អង្គភាព ។

-កសាងផែនការ និងកម្មវិធីការពារ​សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា​ជួបភ្ញៀវ ​ប្រជុំគណៈ​កម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ប្រជុំពេញអង្គ សិក្ខាសាលា និងពិធីផ្សេងៗ ។

-តាមដានត្រួតពិនិត្យលើការងារអនុវត្ត​វិន័យរបស់​សន្តិសុខ ​ដែលបានដាក់ចុះ​ ។

-តាមដានត្រួតពិនិត្យលើបាតុភាពផ្សេងៗ ក្នុង​ស្ថាប័ន​ព្រឹទ្ធសភា​ ។

-ដឹកនាំរៀបចំកម្មវិធីសមយុទ្ធបង្កាគ្រោះអាសន្នជាយថាហេតុ ។

-ត្រួតពិនិត្យ​ទៅលើវត្តមាន​អ្នកយាមតាមប៉ុស្តិ៍​ត្រួតពិនិត្យ​មន្ត្រីរាជការ​ និង​ភ្ញៀវ​ចេញ-ចូល ក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា ។

-ត្រួតពិនិត្យ​ផែនការដែលបានដាក់អោយការិយាល័យ​សន្តិសុខ​ ​និងផ្នែក​ទាំងបី​អនុវត្ត ។

-ត្រួតពិនិត្យ​របាយការណ៍តាមការិយាល័យ និង​ផ្នែកទាំងបី​ក្នុង​អង្គភាព​សន្តិសុខ​ផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា ។

-ទំនាក់ទំនង​ជាមួយអាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ ដែលពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​ការងារ​ការពារសន្តិសុខ​។

-បំពេញភារកិច្ច​ដោយឡែកចាំបាច់មួយ​ចំនួនទៀត​ តាមការណែនាំ​របស់អគ្គ​លេខា​ធិការ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម