19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ឯកឧត្តម ឡោក ឆាយ អគ្គលេខាធិការរងព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទបណ្តោះបណ្តាល ស្តីពី ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី និងការសរសរសុន្ទរកថា
User Rating: / 0
PoorBest 
Friday, 24 November 2017 13:29
21-11-2017-0-0-9
21-11-2017-0-0-10 21-11-2017-0-0-11

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឡោក ឆាយ អគ្គលេខាធិការរងព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង ពិធីបិទបណ្តោះបណ្តាល ស្តីពី ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី និងការសរសរសុន្ទរកថា ដែលមានសិក្ខាកាម ចូលរួម សរុបចំនួន ៣៣នាក់ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា នៅសាលសិក្ខាសាលា ខាងជើងវិមាន ព្រឹទ្ធសភា។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម