23 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អញ្ជើញធ្វើបទឧទ្ទេសនាមស្តីអំពីការងារអន្តរជាតិសភា
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី31ខែ​តុលាឆ្នាំ2017ម៉ោង16:38
photo_2017-10-31_14-07-036photo_2017-10-31_14-07-037

នារសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំពិសេសព្រឹទ្ធសភា ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពធ្វើបទឧទ្ទេសនាម ស្តីអំពីការងារអន្តរជាតិសភា​ ដល់​សិក្ខា​កាម​ចំនួន​១១នាក់ ដែលបានចូលរួមក្នុង​វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តីពី បទពិសោធន៍ និងកិច្ចការទំនាក់ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​សម្រាប់​មន្ត្រីសភា ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម