23 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “នីតិវិធីសម្រាប់សម្របសម្រួលការប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ”
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី09ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2017ម៉ោង09:16
9-9-2017-0-04
9-9-2017-0-05 9-9-2017-0-06

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “នីតិវិធីសម្រាប់សម្របសម្រួលការប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ” ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ពីរថ្ងៃកន្លះ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការរវាង អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងមូលនិធិខុនរ៉ាដ អាឌិនណៅអ៊ែរ (KAS) ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្ត្រី នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា ចំនួន១៨នាក់ នៅវិមានរដ្ឋសភា។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម