23 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី បានបើកកិច្ចប្រជុំការងារផ្ទៃក្នុង នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី01ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2017ម៉ោង09:04
31-08-2017-0-0-0-9 31-08-2017-0-0-0-10

នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក នៅបន្ទប់ប្រជុំអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី បានបើកកិច្ចប្រជុំការងារផ្ទៃក្នុងជាមួយប្រធានអង្គភាពចំណុះ សរុបចំនួន ១៩នាក់ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ប៊ុន វុទ្ធា អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម