19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
កិច្ចប្រជុំការងារផ្ទៃក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី10ខែ​សីហាឆ្នាំ2017ម៉ោង10:51
secre-10-08-2017-1
secre-10-08-2017-1 secre-10-08-2017-1

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨.០០នាទីព្រឹក អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី ក្រោមអធិបតីភាព ឯ.ឧ ប៊ុន វុទ្ធា អគ្គនាយក បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំការងារផ្ទៃក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋាន ដែលមានការចូលរួមពីឯ.ឧអគ្គនាយករង លោកជំទាវអគ្គនាយិការង និងលោក លោកស្រីប្រធានអង្គភាពចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាន សរុបចំនួន ២១រូប។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម