19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
ឯកឧត្តម ទេព ងន អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានចូលរួមទទួលទានអាហារពេលល្ងាច និងទស្សនីយភា ដេីម្បីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សមាគមន៍ចិន~អាស៊ាន
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី06ខែ​សីហាឆ្នាំ2017ម៉ោង19:36
l_6_8_2017_1 l_6_8_2017_2
l_6_8_2017_3 l_6_8_2017_4
l_6_8_2017_5 l_6_8_2017_6

នាល្ងាចថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទេព ងន អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា បានចូលរួមទទួលទានអាហារពេលល្ងាច និងទស្សនីយភា ដេីម្បីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សមាគមន៍ចិន~អាស៊ាន ដឹកនាំលោកជំទាវ Gu Xiulian ប្រធានសមាគមន៍ចិន~អាស៊ាន និងគណៈប្រតិភូចិននៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាាន ដែលបានចូលរួមសន្និសីទលើកទី១១ ស្តីពីមិត្តភាពប្រជាជនចិន អាស៊ាន-ចិន សិល្បៈចម្រុះ នៅសណ្ឋាគារសុខា សៀមរាប។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម