19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
ឯកឧត្តម ទេព ងន អនុប្រធានទី ២ ព្រឹទ្ធសភា បានចូលរួមជំនួបសវនាការស្តីពីការពង្រឹងមិត្តភាពរវាងប្រជាជន និងប្រជាជនអាស៊ាន~ចិន ដេីម្បីសន្តិភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី06ខែ​សីហាឆ្នាំ2017ម៉ោង12:42
senateleader3.6.8.17 senateleader4.6.8.17
senateleader1.6.8.17 senateleader2.6.8.17
កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី ០៦ ឌែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលាម៉ោង ៩ម៉៣០ នាទី ឯកឧត្តម ទេព ងន អនុប្រធានទី ២ ព្រឹទ្ធសភា បានចូលរួមជំនួបសវនាការរវាងឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធានសមាគមន៍កម្ពុជា~ចិន និងលោកជំទាវ Gu Xilian ប្រធានសមាគមន៍ចិន~អាស៊ាន ដេីម្បីពិភាក្សាការងារ និងផ្លាាស់ទស្សនៈគ្នា ក្នុងការពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងអាសមាគមន៍ប្រទេសទាំងពីរ និងកម្មវិធីរៀបចំសន្និសីទលេីកទី ១១ ស្តីពីការពង្រឹងមិត្តភាពរវាងប្រជាជន និងប្រជាជនអាស៊ាន~ចិន ដេីម្បីសន្តិភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៅសណ្ឋាគារសុខា ខេត្តសៀមរាប ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម