20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាអំពីផែនការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ព្រឹទ្ធសភា
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី17ខែ​កុម្ភៈឆ្នាំ2017ម៉ោង08:41
16807690_976883502443739_2255604723567567826_n 16730207_976883522443737_2239494123698862295_n

នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រធានគណៈកម្មការទី២ព្រឹទ្ធសភា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាអំពីផែនការ អនុវត្តសេចក្ តីសម្រេចរបស់ព្រឹទ្ធសភា ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំសេចក្តីព្រាងដើម នូវឯកសារក្រមសីលធម៌សភារបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា និងមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត នៅសាលប្រជុំពិសេសព្រឹទ្ធសភា (VIP)។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម