20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យ សេវាកម្ម
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 3
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី23ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2014ម៉ោង16:16

A_23-06-2014-7

ឈ្មោះ ណេង សក្តដា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៦១៦ ៦៧១

a-29-09-2015-1

A_23-06-2014-8
ឈ្មោះ បៀន ស័រ
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១១ ៥៨៣ ២៥៨
ឈ្មោះ ដួង រស្មី
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១៦ ៨៩១ ៤៧៧

ក. តួនាទី
ការិយាល័យសេវាកម្ម ជាការិយាល័យចំណុះឲ្យនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ទទួលខុសត្រូវលើការងារផ្តល់សេវាកម្ម ភេសជ្ជៈ និងថែទាំសួនច្បារ។
ខ.ភារកិច្ច
- ទទួលបន្ទុកការងារបោសសំអាតទីធ្លា តាមដងផ្លូវ និងសួនច្បារបរិវេណព្រឹទ្ធសភា
- ចាត់ចែងសំអាតក្នុងអគារ ការិយាល័យធ្វើការ និងតុបតែងលម្អទីកន្លែងប្រារព្ធពីធី
- ទទួលបំរើភេសជ្ជៈ នំចំណី សម្រាប់ការប្រជុំ និងពិធីផ្សេងៗ
- ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងសាលប្រជុំ និងសាលសិក្ខាសាលា
- ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងថែទាំកែលម្អសួនច្បារ
- កសាងផែនការប្រតិបត្តិ
- លើកផែនការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងខែ
៨-លើកផែនការបណ្តុះបណ្តាលការងារជំនាញក្នុងការិយាល័យ
- រៀបចំការប្រជុំ និងធ្វើរបាយការណ៍
- បូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ ខែ ត្រីមាស ឆមាស ចតុមាសនិងឆ្នាំ
- កសាងផែនការ សម្ភារៈ និងថវិកា
គ្រប់គ្រងចលនៈទ្រព្យ និងអចលនៈទ្យព្យក្នុងការិយាល័យ
ទទួលការងារផ្សេងៗទៀតពីថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម