23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងអគារ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃពុធ ទី23ខែ​មេសាឆ្នាំ2014ម៉ោង10:42

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងអគារ

B_04-04-2014-12

3333

ឈ្មោះ អ៊ុក សុខសោភី
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៤៩៦ ០១៥

ឈ្មោះ ឯម ស៊ីម៉ារ៉ា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០៩៧ ៦២៥ ១៦៧៦

តួនាទី
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងអគារ មានតួនាទីធានាផ្ដល់សេវាគ្រប់គ្រង និងថែទាំទីកន្លែងធ្វើការងារ ជូនសមាជិក និងមន្ដ្រីរាជការ ក្នុងព្រឹទ្ធសភា។
ភារកិច្ច
១.គ្រប់គ្រងអគារ របង ផ្លូវថ្នល់ ស្លាកចរាចរណ៍ ចំណតយានយន្ដ កំរាលព្រំ បំពង់ពន្លត់អគ្គីភ័យ និងបណ្ដាញលូ
២.ត្រួតពិនិត្យ និងផ្ដល់សេវាទព្វសម្ភារៈរបស់សាលប្រជុំ និងសាលសិក្ខាសាលា
៣.ផ្ដល់សេវាជួសជុលរបង ផ្លូវថ្នល់ ស្លាកចរាចរណ៍ ចំណតយានយន្ដ និងបណ្ដាញលូ
៤.ផ្ដល់សេវាថែទាំរបង ផ្លូវថ្នល់ ស្លាកចរាចរណ៍ ចំណតយានយន្ដ កំរាលព្រំ និងបណ្ដាញលូ តាមកម្មវិធី
៥.រៀបចំផែនការ និងកម្មវិធីការងារ
៦.ការងារធ្វើផែនការសេចក្ដីត្រូវការសម្ភារៈ និងថវិកា
៧.បំពេញកិច្ចការផ្សេងទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់អោយ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម