19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
លេខាធិការដ្ឋានប្រចាំភូមិភាគទី ៦
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី07ខែ​មេសាឆ្នាំ2014ម៉ោង15:29

លេខាធិការដ្ឋានប្រចាំភូមិភាគទី ៦

lekha-10 lekha-11

ឈ្មោះ  អៃ វីរៈ
មុខតំណែងៈ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ២០១ ០១១

ឈ្មោះ   ហេង កុសល
មុខតំណែងៈ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៦ ៣៦០ ៦៦៦

១-តួនាទី
លេខាធិការដ្ឋានភូមិភាគ មានតួនាទីជាសេនាធិការរបស់នាយកដ្ឋាន ផ្ដល់សេវាទ្រទ្រង់ដល់កិច្ច ដំណើរការការងារ របស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគនីមួយៗ ។

២-ភារកិច្ច
លេខាធិការដ្ឋានភូមិភាគនីមួយៗ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
១-ការងារគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល បច្ចេកទេស និងព័ត៌មានរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំភូមិភាគនីមួយៗ
២-ការងាររៀបចំបែបបទនីតិវិធីជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធាន លេខាធិការក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំភូមិភាគនៅដើមនីតិកាល និងពេលផ្លាស់ប្ដូរសមាសភាព
៣-ការងាររៀបចំវេទិកា សិក្ខាសាលា កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចប្រជុំ ឬកម្មវិធីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹង
ការងាររបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ
៤-ការងាររៀបចំបែបបទ និងចូលរួមក្នុងដំណើរបេសកកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ
៥-ការស្រាវជ្រាវ ប្រមូល  និងចងក្រងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ ការវិវត្តការងារ និងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាន
៦-ការសិក្សាស្វែងយល់ និងតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ វិសហមជ្ឈការនៅ មូលដ្ឋាន
៧-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងចូលរួមយោបល់ជាជំនួយស្មារតីលើ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ សេចក្តីស្នើច្បាប់ឬបញ្ហានានា លើទិដ្ឋភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិជូន ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគនីមួយៗ
៨- ការរៀបចំបែបបទថវិការបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ
៩-ការងារផ្សេងៗទៀតដែលនាយកដ្ឋាន និងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគប្រគល់ឲ្យ ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម