22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
លេខាធិការដ្ឋានប្រចាំភូមិភាគទី ២
User Rating: / 2
PoorBest 
Monday, 07 April 2014 10:06

លេខាធិការដ្ឋានប្រចាំភូមិភាគទី ២

lekha-4 se-1

ឈ្មោះ   ជាង កែម
មុខតំណែងៈអនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៦ ៣៩៤ ៧៤៧


ឈ្មោះ   រស់ សុភាព
មុខតំណែងៈអនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៧ ៨៨៨ ១១៧

១-តួនាទី
លេខាធិការដ្ឋានភូមិភាគ មានតួនាទីជាសេនាធិការរបស់នាយកដ្ឋាន ផ្ដល់សេវាទ្រទ្រង់ដល់កិច្ច ដំណើរការការងារ របស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគនីមួយៗ ។
២-ភារកិច្ច
លេខាធិការដ្ឋានភូមិភាគនីមួយៗ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
១-ការងារគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល បច្ចេកទេស និងព័ត៌មានរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំភូមិភាគនីមួយៗ
២-ការងាររៀបចំបែបបទនីតិវិធីជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធាន លេខាធិការក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំភូមិភាគនៅដើមនីតិកាល និងពេលផ្លាស់ប្ដូរសមាសភាព
៣-ការងាររៀបចំវេទិកា សិក្ខាសាលា កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចប្រជុំ ឬកម្មវិធីផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ
៤-ការងាររៀបចំបែបបទ និងចូលរួមក្នុងដំណើរបេសកកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ
៥-ការស្រាវជ្រាវ ប្រមូល  និងចងក្រងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ ការវិវត្តការងារ និងការ អភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាន
៦-ការសិក្សាស្វែងយល់ និងតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការ វិសហមជ្ឈការនៅ មូលដ្ឋាន
៧-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងចូលរួមយោបល់ជាជំនួយស្មារតីលើ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ សេចក្តី ស្នើច្បាប់ឬបញ្ហានានា លើទិដ្ឋភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិជូន ក្រុម សមាជិក ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគនីមួយៗ
៨- ការរៀបចំបែបបទថវិការបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ
 ៩-ការងារផ្សេងៗទៀតដែលនាយកដ្ឋាន និងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគប្រគល់ឲ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម