02 | 07 | 2015 
ស្វែងរក
WebSenate
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ឯកឧត្តម ពេជ្រ មុនី ដឹកនាំគណៈប្រតិភូខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី18ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2015ម៉ោង10:29

sl-18-06-2015-1-1s-1
sl-18-06-2015-1-1s-2 sl-18-06-2015-1-1s-2

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥​ ឯកឧត្តម ពេជ្រ មុនី ដឹកនាំគណៈប្រតិភូខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ គោរព​​វិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេច​អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា​ ស៊ីម

អត្ថបទ និងរូបភាព ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

 
ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំគណៈប្រតិភូអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី18ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2015ម៉ោង10:22

sg-18-06-2015-1-3

sg-18-06-2015-1-2 sg-18-06-2015-1-4

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥​ ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំគណៈប្រតិភូអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា គោរព​​វិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេច​អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា​ ស៊ីម។

អត្ថបទ និងរូបភាព ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

 
គណៈប្រតិភូខណ្ឌព្រែកព្នៅ គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
ថ្ងៃពុធ ទី17ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2015ម៉ោង17:37

PrekPn_17-6-2015-1 PrekPn_17-6-2015-2

នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥​ លោក សុខ សម្បត្តិ អភិបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូខណ្ឌព្រែកព្នៅ គោរព​​វិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេច​អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា​ ស៊ីម។

អត្ថបទ និងរូបភាព ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

 
គណៈប្រតិភូខណ្ឌឫស្សីកែវ គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
ថ្ងៃពុធ ទី17ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2015ម៉ោង17:32

1KhanR_17-6-2015-1 khan7-17-6-2015-2

នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥​ លោក ធុយ សុខន អភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូខណ្ឌឫស្សីកែវ គោរព​​វិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេច​អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា​ ស៊ីម។

អត្ថបទ និងរូបភាព ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

 
គណៈប្រតិភូខេត្តកំពង់ធំ គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
ថ្ងៃពុធ ទី17ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2015ម៉ោង17:25

KPT_17-6-2015-1 KPT_17-6-2015-2
KPT_17-6-2015-3 KPT_17-6-2015-4

នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥​ ឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ នាំគណៈប្រតិភូខេត្តកំពង់ធំ គោរព​​វិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេច​អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា​ ស៊ីម។

អត្ថបទ និងរូបភាព ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

 
គណៈប្រតិភូខេត្តមណ្ឌលគិរីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
ថ្ងៃពុធ ទី17ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2015ម៉ោង17:24

kiri_17_6_2015_1 kiri_17_6_2015_1
kiri_17_6_2015_1 kiri_17_6_2015_1

នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥​ ឯកឧត្តមអេង ប៊ុនហ៊ាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី នាំគណៈប្រតិភូខេត្តមណ្ឌលគិរីគោរព​​វិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេច​អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា​ ស៊ីម។

អត្ថបទ និងរូបភាព ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

 
គណៈប្រតិភូខេត្តកោះកុងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
ថ្ងៃពុធ ទី17ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2015ម៉ោង16:55

koh_kong_17_6_2015_1
koh_kong_17_6_2015_2 koh_kong_17_6_2015_2

នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥​ ឯកឧត្តមប៊ុន លើតអភិបាលនៃគណៈ អភិបាលខេត្តកោះកុង ដឹកនាំគណៈប្រតិភូខេត្តកោះកុងគោរព​​វិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេច​អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា​ ស៊ីម។

អត្ថបទ និងរូបភាព ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

 
លោក សុះ ម៉ាច ដឹកនាំគណៈប្រតិភូសមាគមសិល្បៈករខ្មែរ គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម
ថ្ងៃពុធ ទី17ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2015ម៉ោង16:50

sl-17-06-2015-1-LL-1
sl-17-06-2015-1-LL-2 sl-17-06-2015-1-LL-2

នារសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥​ លោក សុះ ម៉ាច ដឹកនាំគណៈប្រតិភូសមាគមសិល្បៈករខ្មែរ គោរព​​វិញ្ញាណក្ខន្ធ
សម្តេច​អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា​ ស៊ីម

អត្ថបទ និងរូបភាព ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

 
អត្ថបទ​ផ្សេងៗ​ទៀត...
« ចាប់ផ្ដើមមុន1245678910បន្ទាប់ចុងក្រោយ »

ទំព័រ​ទី 3 ​ទាំងអស់ 76 ទំព័រ
សាររំលែកទុក្ខ
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
Supported Software
Other Software
Web Hosting Provider
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម