29 | 08 | 2014 
ស្វែងរក
WebSenate
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
---------------------------
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សម័យប្រជុំលើកទី៥ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ សី្តពី “ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយតំណាងព្រឹទ្ធសភា”
ថ្ងៃសុក្រ ទី29ខែ​សីហាឆ្នាំ2014ម៉ោង07:45

leader29-08-2014-7
leader29-08-2014-1 leader29-08-2014-2

ឯកឧត្តម ឡោក ឆាយ អគ្គលេខាធិការស្តីទីព្រឹទ្ធសភា
រាយការណ៍របៀបវារៈទី១ជូនអង្គប្រជុំ

គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងអង្គប្រជុំ
leader29-08-2014-3 leader29-08-2014-4
សកម្មភាពបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំនួន១រូប តំណាងព្រឹទ្ធសភា
leader29-08-2014-5 leader29-08-2014-6

ឯកឧត្តម លី ណារុន ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាសមាជិក
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ តំណាងព្រឹទ្ធសភា

សកម្មភាពនៃអង្គប្រជុំ

សម័យប្រជុំលើកទី៥ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ សី្តពី “ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយតំណាងព្រឹទ្ធសភា”
ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ប្រធានស្តីទីព្រឹទ្ធសភា នាថៃ្ងទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង៨:០០នាទីព្រឹកនៅសាលប្រជុំពេញអង្គ ព្រឹទ្ធសភា វិមានរដ្ឋចំការមនរូបភាព៖នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា


 
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី28ខែ​សីហាឆ្នាំ2014ម៉ោង08:13

28-08-2014-1-1-1

leader-28-08-2014-2 leader-28-08-2014-3
ឯកឧត្តម ឡោក ឆាយ អគ្គលេខាធិការស្តីទីព្រឹទ្ធសភា រាយការណ៍របៀបវារៈទី១ជូនអង្គប្រជុំ

ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា
មានមតិយោបល់របៀបវារៈខាងលើ

leader-28-08-2014-4 leader-28-08-2014-5

ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រធានគណៈកម្មការទី២ព្រឹទ្ធសភា
មានមតិយោបល់របៀបវារៈខាងលើ

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី៦ព្រឹទ្ធសភា
មានមតិយោបល់របៀបវារៈខាងលើ

28-08-2014-1-1-2

សកម្មភាពនៃអង្គប្រជុំ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្ដម សាយ ឈុំ ប្រធានស្តីទីព្រឹទ្ធសភា
នាថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង៨:០០ព្រឹក នៅសាលប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា វិមានរដ្ឋចំការមន

រូបភាព៖នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា


 
អត្ថបទ​ផ្សេងៗ​ទៀត...
« ចាប់ផ្ដើមមុន12345678910បន្ទាប់ចុងក្រោយ »

ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 147 ទំព័រ
Video
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
Supported Software
Other Software
Web Hosting Provider
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម