23 | 09 | 2014 
ស្វែងរក
WebSenate
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
---------------------------
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សម័យប្រជុំលើកទី៥ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ កាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមចំនួន០១រូប
ថ្ងៃសុក្រ ទី19ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2014ម៉ោង08:51

sl-19-09-2014-leader
sl-19-09-2014-1 sl-19-09-2014-2
ឯកឧត្ដម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា រាយការណ៍​របៀបវារៈជូនអង្គប្រជុំ គណៈកម្មការបោះឆ្នោត
sl-19-09-2014-3 sl-19-09-2014-4
សកម្មភាពបោះឆ្នោត
sl-19-09-2014-5 sl-19-09-2014-6
លោក អ៊ុំ សារិទ្ធ ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង​ជាសមាជិកឧត្ដមក្រុម​ប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម សកម្មភាពរួមនៃអង្គប្រជុំ

រូបភាព៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

 
កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី18ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2014ម៉ោង09:29

leader_18_09_2014-1
leader_18_09_2014_2 leader_18_09_2014_3
ឯកឧត្ដម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា រាយការណ៍របៀបវារៈជូនអង្គប្រជុំ ឯកឧត្ដម ហុង សុខហួរ រាយការណ៍របៀបវារៈ ជូនអង្គប្រជុំ
leader_18_09_2014_4 leader_18_09_2014_5
leader_18_09_2014_6 leader_18_09_2014_7
leader_18_09_2014_8 leader_18_09_2014_9
សកម្មភាព សមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា មានមតិយោបល់លើរបៀបវារៈ និងទិដ្ឋភាពរួមនៃការអនុម័តលើរបៀបវារៈ

រូបភាព៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

 
អត្ថបទ​ផ្សេងៗ​ទៀត...
« ចាប់ផ្ដើមមុន12345678910បន្ទាប់ចុងក្រោយ »

ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 154 ទំព័រ
Video
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
Supported Software
Other Software
Web Hosting Provider
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម